CD review: Victor Sierra "Yesterday's Tomorrow"

Het gloednieuwe 12 nummers tellende album van de Franse steampunk band Victor Sierra stelt zeker niet teleur en is zonder enige twijfel ook een geweldige aanvulling tot steampunk muziek wereldwijd. Met hun mix van rock, EBM, etnische invloeden en meertalige zang heeft Victor Sierra alweer een super album gemaakt en bewijzen ze nogmaals dat ze een originele band zijn. Niet enkel binnen de steampunk scene maar ook in het algemeen gezien.
  Ook al zijn ze afkomstig uit Frankrijk, toch zingen ze niet enkel in het Frans, maar ook in het Duits, Engels en Spaans, wat enkel detail en sfeer bijdraagt aan hun muzikaal verhaal zonder de coherentie van hun stijl en de organisatie van het album te breken.
Wat die organisatie betreft zijn de nummers zo opgesteld dat het niet uitmaakt of je ze nu in de juiste volgorde of shuffle afspeeld want ongeacht je keuze blijft je een choherent geheel van nummers behouden die toch elk zeer verschillend zijn. Niet enkel dankzij de taal van de teksten maar ook dankzij de toon, setting en effectieve arrangementen zelf.
De hoeveelheid oog voor detail dat de band heeft voor hun werk is verbazingwekkend en een eerbetoon aan hun kunnen en professionalisme.
Yesterday’s Tomorrow is een fantastisch album dat dankzij de diversiteit nooit gaat vervelen en alles heeft om een tijdloze steampunk klassieker te worden.
Ik kijk alvast uit om Victor Sierra de nieuwe songs live te zien brengen op D.E.S.C.13 deze zomer.

Victor Sierra "Yesterday's Tomorrow"

The brand new 12 song release of French steampunk band Victor Sierra certainly does not disappoint and is without a shadow of a doubt a fabulous addition to steampunk music worldwide.
With their mix of rock, EBM, ethnic influences and multilingual vocals Victor Sierra delivers another great full album and prove once again that they are an original band and not just in the steampunk scene, but generally seen as well.
Even though the band is French they sing not only in the country’s language but also in German, English and Spanish, which adds for more detail and flavour to their musical storytelling without breaking the coherence in their style and album line-up of the songs.
Speaking of said line-up, the songs are thus organised that you could either play the album in the right order so to speak or set it on shuffle and regardless of which choice you make you will maintain a coherent total of songs that differ from one another, not only by the language of the lyrics but also of the tone, setting and core arrangements themselves.
The amount of attention for detail the band has for their work is astounding, and a tribute to their skill and professionalism. Yesterday’s Tomorrow is a fantastic album that thanks to its diversity never bores and has all the makings of a timeless steampunk classic.
I look forward to seeing Victor Sierra perform the new songs live at D.E.S.C. 13 this summer.